ร้านพวงหรีด หรีดมีบุญ พวงหรีดดอกไม้สด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ร้านพวงหรีด พวงหรีดดอกไม้สด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ร้านพวงหรีด หรีดมีบุญ พวงหรีดดอกไม้สด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

พวงหรีดดอกไม้สด

ร้านพวงหรีด หรีดมีบุญ พวงหรีดดอกไม้สด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

สั่งโดย

ผศ. ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และพี่ๆเพื่อนๆห้องแลประบบสืบพันธุ์

ส่ง บ้านวังหลวง ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ร้าน หรีด มีบุญ ขอร่วมแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *