ความหมายดีดี ของ พวงหรีดพัดลม

พวงหรีดพัดลม

พวงหรีดพัดลม ดอกไม้สด และ พวงหรีดพัดลม ดอกไม้ประดิษฐ์

ปัจจุบัน พวงหรีด คือ ตัวแทนแสงความอาลัยต่อ คนรัก และคนที่เคารพ พวงหรีด ที่มีความทันสมัย ใช่ประโยชน์ได้จริง การแสดงความเคารพต่อผู้ที่จากไป ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง “พวงหรีดพัดลม” ถือเป็นสิ่งที่แสดงออกได้ชัดเจนที่สุด เพราะไม่ใช่แค่ ความสวยงาม ในการจัดดอกไม้ เพื่อให้ผู้ร่วมงาน ได้เห็นถึงสิ่งที่สูญเสียไปเท่านั้น แต่ยังเป็นการ ให้เกียรติ ผู้เสียชีวิตไปอีกทางด้วย ในปัจจุบัน ได้รับความนิยมนำไปแสดง ความอาลัย ทั้งนี้เจ้าภาพยังสามารถนำไปบริจาค ดอกไม้ที่นำมาประดับเป็น พวงหรีด จะใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ และดอกไม้สดจริง

พวงหรีดพัดลม

พวงหรีดพัดลมดอกไม้สด

ปัจจุบันเองก็มีประเภทของพวงหรีดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าแค่แสดงถึงความอาลัยต่อผู้จากไปเท่านั้น

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

พวงหรีดพัดลม

พวงหรีดพัดลม ดอกไม้ประดิษฐ์

  1. 1.ที่ทำขึ้นมาให้เหมือนของจริง.”ดอกไม้ประดิษฐ์”
  2. 2.ที่คิดทำขึ้นไม่เหมือนธรรมชาติ.”ลายประดิษฐ์”

พัดลมดอกไม้ประดิษฐ์ จึงหมายถึง การนำเอาวัสดุต่างๆ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อประโยชน์ใช้สอยด้านต่างๆ เช่น เป็นของเล่น ของใช้ หรือเพื่อควมสวยงาม

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ชิ้นงานต้องเลือกให้เหมาะสมจึงจะได้งานออกมามีคุณภาพ สวยงาม รวมทั้งต้องดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องใช้เหล่านี้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา และสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
1. ประเภทของเล่น
         – วัสดุที่ใช้ เช่น กระดาษ ใบลาน ผ้า เชือก พลาสติก กระป๋อง
         – อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น กรรไกร เข็ม ด้าย กาว มีด ตะปู ค้อน แปรงทาสี
2. ประเภทของใช้
         – วัสดุที่ใช้ เช่น กระดาษ ไม้ โลหะ ดิน ผ้า
         – อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เลื่อย สี จักรเย็บผ้า กรรไกร เครื่องขัด เจาะ
3. ประเภทของตกแต่ง 
         – วัสดุที่ใช้ เช่น เปลือกหอย ผ้า กระจก กระดาษ ดินเผา
         – อุปกรณ์ เช่น เลื่อย ค้อน มีด กรรไกร สี แปรงทาสี เครื่องตอก
4. ประเภทเครื่องใช้ในงานพิธี
         – วัสดุที่ใช้ เช่น ใบตอง ดอกไม้สด ใบเตย ผ้า ริบบิ้น
         – อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เข็มเย็บผ้า เข็มร้อยมาลัย คีม ค้น เข็มหมุด

การเลือกใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ มีหลักการดังนี้
1. ควรเลือกใช้ให้ถูกประเภทของวัสดุและอุปกรณ์
2. ควรศึกษาวิธีการใช้ก่อนลงมือใช้
3. เมื่อใช้แล้วเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุดให้พร้อมใช้เสมอ

ซึ่งถ้าเทียบกันระหว่าง พวงหรีดดอกไม้สด กับ พวงหรีดพัดลมดอกไม้ประดิษฐ์ วิธีจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ยังคงมีสิ่งหนึ่ง ที่ยังคล้ายกันคือ ความสวยงาม

ปัจจุบัน ร้านพวงหรี มีบุญ จัดส่งพวงหรีดพัดลม ทุกวัด ทั่วประเทศ ยกตัวอย่าง พื้นที่ ที่เราเคย จัดส่ง

ภาคเหนือ

1.ร้านพวงหรีด-จังหวัดเชียงราย เมืองเชียงราย เวียงชัย เชียงของ เทิง พาน ป่าแดด แม่จัน เชียงแสน แม่สาย แม่สรวย เวียงป่าเป้า พญาเม็งราย เวียงแก่น ขุนตาล แม่ฟ้าหลวง แม่ลาว เวียงเชียงรุ้ง ดอยหลวง
2.ร้านพวงหรีด-จังหวัดเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฝาง แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย สารภี เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน ดอยหล่อ 
3.ร้านพวงหรีด-จังหวัดน่าน เมืองน่าน แม่จริม บ้านหลวง นาน้อย ปัว ท่าวังผา เวียงสา ทุ่งช้าง เชียงกลาง นาหมื่น สันติสุข บ่อเกลือ สองแคว ภูเพียง เฉลิมพระเกียรติ
4.ร้านพวงหรีด-จังหวัดพะเยา เมืองพะเยา จุน เชียงคำ เชียงม่วน ดอกคำใต้ ปง แม่ใจ ภูซาง ภูกามยาว
5.ร้านพวงหรีด-จังหวัดแพร่ เมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง สูงเม่น เด่นชัย สอง วังชิ้น หนองม่วงไข่
6.ร้านพวงหรีด-จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ปาย แม่สะเรียง แม่ลาน้อย สบเมย ปางมะผ้า อ.ม่วยต่อ 
7.ร้านพวงหรีด-จังหวัดลำปาง เมืองลำปาง แม่เมาะ เกาะคา เสริมงาม งาว แจ้ห่ม วังเหนือ เถิน แม่พริก แม่ทะ สบปราบ ห้างฉัตร เมืองปาน
8.ร้านพวงหรีด-จังหวัดลำพูน เมืองลำพูน แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง
9.ร้านพวงหรีด-จังหวัดอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ตรอน ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก พิชัย ลับแล ทองแสนขัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *