ร้านพวงหรีด หรีดมีบุญ ส่งพวงหรีด ทุกวัด ทั่วประเทศ

ร้านพวงหรีด หรีดมีบุญ ส่งพวงหรีด ทุกวัด ทั่วประเทศ

ร้าน พวงหรีด “หรีด มีบุญ” (Leedmebun) บริการ ส่งฟรีทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล  มี พวงหรีดราคาถูก   พวงมาลา พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดพัดลม หรีดพัดลมอุตสาหกรรม หรีดจักรยาน และพวงหรีดอื่นๆ ร้านพวงหรีด หรีดมีบุญ ส่งพวงหรีด ทั่วประเทศ

พวงมาลา

พวงมาลา

พวงมาลา ลักษณะการตกแต่งจะคล้ายกับ พวงหรีด แต่มักนิยมทำเฉพาะ พวงมาลา ดอกไม้สด มากกว่าทั้ง รูปวงกลม หรือวงรี ทั้งนี้ความแตกต่างในการใช้งานคือ พวงมาลา จะใช้สำหรับการถวายเพื่อแสดงออกถึงความเคารพกับ พระมหากษัตริย์ หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ จึงไม่มีการนำมาใช้กับคนธรรมดาทั่วไป ส่วนดอกไม้ที่นำมาประดับส่วนใหญ่ต้องเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ หรือเป็นดอกไม้ประจำวันเกิด ซึ่งต้องเลือกใช้ดอกไม้สดเท่านั้น ไม่นิยมใช้ดอกไม้แห้ง ทั้งนี้เพื่อให้ดูงดงาม เหมาะสมกับฐานะของพระองค์ท่าน ซึ่งโทนสีของพวงมาลาก็จะเน้นสีประจำพระองค์หรือสีตามดอกไม้ด้วย

พวงหรีดดอกไม้สด

พวงหรีดดกไม้สด

พวงหรีดดอกไม้สด เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตที่เป็น บุคคลธรรมดา ทั่วไป มีการตกแต่งดอกไม้ประเภทต่าง ๆ กับสิ่งของที่ต้องการนำไปให้ เช่น พวงหรีดดอกไม้สด คือการตกแต่งพวงหรีดกับแกนของไม้แห้งที่ทำเป็นรูป วงกลม หรือวงรี รวมถึงมีการนำใบไม้ชนิดต่าง ๆ มาแซมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความสวยงาม จะเลือกเป็นดอกไม้สดเพื่อให้ดูสดชื่น สมจริง หรือดอกไม้แห้งเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานก็ทำได้เช่นกัน นอกจากพวงหรีดดอกไม้สดแล้ว ยังมีนิยมนำเอาสิ่งของอื่น ๆ มาทำเพื่อให้ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้ต่อไป เช่น พวงหรีดพัดลม เป็นการนำเอา พัดลม บ้านทั่ว ๆ ไปมาประดับตกแต่งด้วย ดอกไม้ ใบไม้ หรีดพัดลมอุตสาหกรรม คือการใช้พัดลมอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่าพัดลมบ้านมาประดับตกแต่ง หรือจะเป็นหรีดจักรยาน ที่กำลังได้รับความนิยมในเวลานี้ ก็จะใช้ จักรยาน มาเป็นฐานหลักแล้วตกแต่งด้วย ดอกไม้ ใบไม้ ให้ดูสวยงามนั่นเอง

พวงหรีดพัดลม

พวงหรีดพัดลม ด้วยประเทศไทยเป็นเมืองร้อน การมีพัดลม หรือพัดลมอุตสาหกรรม จะช่วยบรรเทาอากาศอันแสนอบอ้าวได้อย่างดี เรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกับ พวงหรีด เพราะคนที่เลือกซื้อพวงหรีดพัดลมหรือ หรีดพัดลมอุตสาหกรรม สามารถให้ผู้อื่นนำเอาสิ่งของดังกล่าว ไปใช้งานต่อได้ ทั้งการมอบให้วัดเพื่อใช้เป็น สาธารณะกุศล ยามที่มีญาติโยมเข้ามาเยี่ยมเยียน หรือเจ้าภาพจะแจกให้กับคนที่ขัดสน ก็ถือเป็นอีกรูปแบบการทำทานที่ดี จึงเห็นได้ว่าพวงหรีดประเภทนี้ มีประโยชน์ไม่ใช่แค่เรื่องการตั้งโชว์สวย ๆ ภายในงาน แต่ยังนำไปทำอย่างอื่นต่อได้อีก ร้านพวงหรีด หรีดมีบุญ ส่งพวงหรีด ทั่วประเทศ

ปัจจุบัน ร้านพวงหรีด มีบุญ ได้มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ดังนี้

ภาคเหนือ

1.ร้านพวงหรีด-จังหวัดเชียงราย เมืองเชียงราย เวียงชัย เชียงของ เทิง พาน ป่าแดด แม่จัน เชียงแสน แม่สาย แม่สรวย เวียงป่าเป้า พญาเม็งราย เวียงแก่น ขุนตาล แม่ฟ้าหลวง แม่ลาว เวียงเชียงรุ้ง ดอยหลวง
2.ร้านพวงหรีด-จังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฝาง แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย สารภี เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน ดอยหล่อ 
3.ร้านพวงหรีด-จังหวัดน่าน
เมืองน่าน แม่จริม บ้านหลวง นาน้อย ปัว ท่าวังผา เวียงสา ทุ่งช้าง เชียงกลาง นาหมื่น สันติสุข บ่อเกลือ สองแคว ภูเพียง เฉลิมพระเกียรติ
4.ร้านพวงหรีด-จังหวัดพะเยา
เมืองพะเยา จุน เชียงคำ เชียงม่วน ดอกคำใต้ ปง แม่ใจ ภูซาง ภูกามยาว
5.ร้านพวงหรีด-จังหวัดแพร่
เมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง สูงเม่น เด่นชัย สอง วังชิ้น หนองม่วงไข่
6.ร้านพวงหรีด-จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ปาย แม่สะเรียง แม่ลาน้อย สบเมย ปางมะผ้า อ.ม่วยต่อ 
7.ร้านพวงหรีด-จังหวัดลำปาง
เมืองลำปาง แม่เมาะ เกาะคา เสริมงาม งาว แจ้ห่ม วังเหนือ เถิน แม่พริก แม่ทะ สบปราบ ห้างฉัตร เมืองปาน
8.ร้านพวงหรีด-จังหวัดลำพูน
เมืองลำพูน แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง
9.ร้านพวงหรีด-จังหวัดอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์ ตรอน ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก พิชัย ลับแล ทองแสนขัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอิสาน

1.ร้านพวงหรีด-จังหวัดกาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์ นามน กมลาไสย ร่องคำ กุฉินารายณ์ เขาวง ยางตลาด ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ คำม่วง ท่าคันโท หนองกุงศรี สมเด็จ ห้วยผึ้ง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆ้องชัย
2.ร้านพวงหรีด-จังหวัดขอนแก่น

เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ำพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซำสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคำ บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลเมืองพล
3.ร้านพวงหรีด-จังหวัดชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า คอนสวรรค์ เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ หนองบัวระเหว เทพสถิต ภูเขียว บ้านแท่น แก้งคร้อ คอนสาร ภักดีชุมพล เนินสง่า ซับใหญ่ เมืองชัยภูมิ (สาขาตำบลโนนสำราญ) สาขาตำบลบ้านหว่าเฒ่า หนองบัวแดง (สาขาตำบลวังชมภู) กิ่งอำเภอซับใหญ่ (สาขาตำบลซับใหญ่) สาขาตำบลโคกเพชร เทพสถิต (สาขาตำบลนายางกลัก) บ้านแท่น (สาขาตำบลบ้านเต่า) แก้งคร้อ (สาขาตำบลท่ามะไฟหวาน) คอนสาร (สาขาตำบลโนนคูณ)
4.ร้านพวงหรีด-จังหวัดนครพนม

เมืองนครพนม ปลาปาก ท่าอุเทน บ้านแพง ธาตุพนม เรณูนคร นาแก ศรีสงคราม นาหว้า โพนสวรรค์ นาทม วังยาง
5.ร้านพวงหรีด-จังหวัดนครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา ครบุรี เสิงสาง คง บ้านเหลื่อม จักราช โชคชัย ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง บัวใหญ่ ประทาย ปักธงชัย พิมาย ห้วยแถลง ชุมพวง สูงเนิน ขามทะเลสอ สีคิ้ว ปากช่อง หนองบุญมาก แก้งสนามนาง โนนแดง วังน้ำเขียว เทพารักษ์ เมืองยาง พระทองคำ ลำทะเมนชัย บัวลาย สีดา เฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สาขาตำบลมะค่า-พลสงคราม โนนลาว
6.ร้านพวงหรีด-จังหวัดบึงกาฬ

อำเภอบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล อำเภอบุ่งคล้า
7.ร้านพวงหรีด-จังหวัดบุรีรัมย์

เมืองบุรีรัมย์ คูเมือง กระสัง นางรอง หนองกี่ ละหานทราย ประโคนชัย บ้านกรวด พุทไธสง ลำปลายมาศ สตึก ปะคำ นาโพธิ์ หนองหงส์ พลับพลาชัย ห้วยราช โนนสุวรรณ ชำนิ บ้านใหม่ไชยพจน์ โนนดินแดง บ้านด่าน แคนดง เฉลิมพระเกียรติ
8.ร้านพวงหรีด-จังหวัดมหาสารคาม

เมืองมหาสารคาม แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม หลุบ
9.ร้านพวงหรีด-จังหวัดมุกดาหาร

เมืองมุกดาหาร นิคมคำสร้อย ดอนตาล ดงหลวง คำชะอี หว้านใหญ่ หนองสูง
10.ร้านพวงหรีด-จังหวัดยโสธร

เมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว มหาชนะชัย ค้อวัง เลิงนกทา ไทยเจริญ
11.ร้านพวงหรีด-จังหวัดร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ปทุมรัตต์ จตุรพักตรพิมาน ธวัชบุรี พนมไพร โพนทอง โพธิ์ชัย หนองพอก เสลภูมิ สุวรรณภูมิ เมืองสรวง โพนทราย อาจสามารถ เมยวดี ศรีสมเด็จ จังหาร เชียงขวัญ หนองฮี ทุ่งเขาหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *